Færrest elbiler registrert i Finnmark
I Finnmark var det i 2018 registert 280 elbiler. (Foto: Fortum)

Færrest elbiler registrert i Finnmark

Tall for ladestasjoner og elbiler.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.10.2019 09:45

I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå

I 2018 var det flest registrerte elektrisk drevne personbiler i Akershus med nærmere 40 400. Oslo og Hordaland hadde nest flest registrerte elektriske personbiler med henholdsvis knapt 36 200 og snaut 29 600. Desidert færrest er det fortsatt i Finnmark med beskjedne 280. Det finnes flest elbiler i det sentrale østlandsområdet og det reflekteres også gjennom størst utbredelse av ladestasjoner der.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS