Mindre mikroplast fra oppdrettsnæringen enn fryktet
Det er mindre utslipp fra fôrslangene enn fryktet. (Illustrasjonsfoto)

Mindre mikroplast fra oppdrettsnæringen enn fryktet

Som del av HAVPLAST-prosjektet har Nordlandsforskning gjort nye beregninger.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.10.2019 21:45

Beregninger viser at fôrslanger i oppdrettsnæringen årlig fører til utslipp av 10 til 100 tonn mikroplast i havet. Til sammenligning står klesvaskingen vår bak 60 tonn mikroplastutslipp.

Utslippet fra fôrslangene er likevel betydelig mindre enn fryktet, melder Forskning.no

Utslippene kommer når pellets blåses gjennom fôrslangene i høy hastighet. På veien skraper de mot innsiden av rørene og lager riper, slik at mikroplastpartikler løsner og blir med ut i havet.

Som del av HAVPLAST-prosjektet har Nordlandsforskning gjort nye beregninger. Prosjektet ga ikke tid og ressurser til å gjennomføre et fysisk måleprogram, så forskerne utviklet derfor en egen modell basert på beregningsmodeller brukt i petroleumsbransjen.

--Modellen simulerer erosjon i fôrslangene og dermed mengden mikroplast som løsner og havner i havet, forteller seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten ved Nordlandsforskning.

--Simuleringene indikerer at nasjonalt utslipp av mikroplast fra fôrslanger ligger i størrelsesorden 10 til 100 tonn mikroplast per år, sier Vangelsten. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS