Ekstraordinær generalforsamling i The Royal North Cape Club
Diverse medlemskort i The Royal North Cape Club.

Ekstraordinær generalforsamling i The Royal North Cape Club

Visit Nordkapp innkaller til møte i The Royal North Cape Club.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 09.10.2019 13:33

På vegne av kommunen innkaller Visit Nordkapp til ekstraordinær generalforsamling i The Royal North Cape Club.

Datoen for generalforsamlingen kommer senere. 

The Royal North Cape Club ble stiftet 7. juni 1984. Formålet til The Royal North Cape Club er å ta vare på natur, tradisjoner og kultur knyttet opp mot Nordkapp – og å beskytte Nordkapp som reisemål. Klubben har et eget miljøfond som bidrar til dette. Klubben bidrar også med stipend til lokal ungdom som utdanner seg innen reiseliv.

Medlemskap kan tegnes ved personlig frammøte på Nordkapp. Alle medlemmene i The Royal North Cape Club har livslangt gratis inngang til Nordkapp. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS