Redusert krabbefangst
Redusert fangst av kongekrabbe. (Foto: Hanne Benjaminsen)

Redusert krabbefangst

Tall fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 08.10.2019 21:29

Kvantumet kongekrabbe ble redusert i forrige uke sammenlignet med uken før.

Fra mandag 30. september til søndag 6. oktober ble det fanget 17 tonn krabbe til 3 millioner kroner.

14 tonn ble tatt i det regulerte område fra Nordkapp og østover. Av dette var 12 tonn av A-kvalitet, hannkrabbe til en verdi av 2,5 million kroner.  Snittprisen var 209 kroner per kilo. 

1 027 tonn av kvoten på 1 260 tonn lytefri hannkrbbe er nå fanget, viser tall fra Norges Råfisklag.






Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS