Bedre nødsamband fra Finnmark til Nordpolen
Nødsamband fra Finnmark til Nordpolen skal gi mer effektiv redningsinnsats. (Illustrasjonsfoto)

Bedre nødsamband fra Finnmark til Nordpolen

Regjeringen foreslår radiosamband fra kysten av Finnmark til Svalbard.
Statsbudsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 12.10.2019 15:45

Regjeringen foreslår å bygge ut et radiosamband som skal dekke strekningen fra kysten av Finnmark til Svalbard. 

Under redningsaksjonen til tråleren «Northguider» var mannskapet om bord i tvil om noen hadde oppfanget nødmeldingen fra Hinlopenstredet julen 2018.

Tidligere i høst kom beredskapsministeren med lovnader om at det skal bygges ut et nett som sikrer kommunikasjon helt opp til Nordpolen, i påvente av skikkelig satellittkommunikasjon.

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området.

Dekningen skal etter planen etableres ved en base i Hammerfest og en på Svalbard.

Hovedredningssentralene og kystradio-stasjonene vil når dekningen er etablert kunne ha tovegs-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS