Lite penger til lokalradio
Statsbudsjettforslaget inneholder lite penger til lokalradiostasjoner. (Illustrasjonsfoto)

Lite penger til lokalradio

Kringkastingsavgiften blir avviklet 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt skal NRK finansieres med tilskudd over statsbudsjettet.
Statsbudsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 13.10.2019 09:45

Regjeringen setter av over 20 millioner kroner til tilskudd for lokalkringkasting neste år. Samtidig dobles innovasjons-støtten. Avisene skal få mer penger. 

Regjeringen foreslår å bruke 20,4 millioner kroner under posten tilskudd til lokale lyd og bilde-medier i 2020. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram på mandag. For 2019 har Medietilsynet tildelt 19,8 millioner kroner i slik støtte, skriver Lokalradioforbundet.

Samtidig foreslår regjeringen å doble innovasjon- og utviklingsstilskuddet til nyhets – og aktualitetsmedier med 10 millioner kroner i 2020. Noe av disse pengene kan komme lokalradio til gode, men økningen er i all hovedsak rettet mot digitalisering av avisene, som følge av endringene i postloven som ikke går distribusjon av aviser hver dag.

Medietilsynet får mer penger, fordi de i 2020 skal forberede og gjennomføre en omlegging av mediestøtteordningene. Dette skal blant annet gjøres ved å bidra til etablering av Mediestøtterådet. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilningene til Medietilsynet med 1 million kroner for dette formålet.

Den store posten når det gjelder media i budsjettforslaget til Kulturdepartementet gjelder selvsagt NRK. Kringkastingsavgiften blir avviklet 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt skal NRK finansieres med tilskudd over statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår et tilskudd på vel 5,7 milliarder kroner til NRK i 2020. Fordi merverdiavgiftsplikten for NRK er foreslått videreført blir det totale tilskuddet på 6,4 milliarder kroner.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS