Finnmarkskommuner får ikke kompensert prisveksten
222 millioner kroner i frie inntekter til Nordkapp kommune i 2020. (Illustrasjonsfoto)

Finnmarkskommuner får ikke kompensert prisveksten

Statsbudsjettet legger rammer for kommuneøkonomien.
Statsbudsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 07.10.2019 13:22

Regjeringen anslår at Nordkapp kommune får 222 millioner kroner i frie inntekter neste år. Veksten blir 0,9 prosent, eller 1,8 millioner kroner. 

Dette er ikke nok til å dekke forventet lønns- og prisvekst. 

Porsanger: 268 millioner kroner, eller 3 millioner kroner mer enn i år. 1,2 prosent i vekst. 

Lebesby 128 mill.  +2,2 mill. +1,8%
Gamvik 103 mill.  +8,8 mill. + 0,9%
Berlevåg 91 mill.  + 1,1 mill. + 1,3%
Måsøy   114 mill.   + 3,3 mill. +3,0%

Skal man følge prisveksten er det viktig at kommunen har like kraftig folkevekst som gjennomsnittet i hele landet. De fleste finnmarkskommuner taper på grunn av folketallsnedgang. 

Regjeringen forventer en kostnadsvekst på 3,1 prosent i kommunesektoren i 2020. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS