Statsbudsjettet - Skarvbergtunnelen:  380 mill.
Nye Skarvbergtunnelen, påhugg nord

Statsbudsjettet - Skarvbergtunnelen: 380 mill.

Det er beregnet å bruke 380 millioner kroner neste år på den nye Skarvbergtunnelen.
Statsbudsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 07.10.2019 10:05
Sist oppdatert : 07.10.2019 11:29

!Nye Skarvbergtunnelen, påhugg sydSkarvbergtunnelen er det store veiprosjektet i Finnmark i 2020.​

Prosjektet har en kostnadsramme på 898 millioner kroner og skal åpne før jul 2021. De første bevillingene kom i 2018 og gjennomslag er forventet 17. mai 2020.

Følgende står det i Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag:

E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune

Det er satt av 380 millioner kroner til videreføring av utbyggingen. Prosjektet omfatter bygging av ny vei og tunnel. Den nye veien erstatter dagens tunnel som er smal, lav og ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Det legges til rette for gang- og sykkeltrafikk inn mot tunnelen på begge sider og gjennom tunnelen hvor kjøretøyer blir fysisk adskilt fra gående og syklende med rekkverk. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2021.

Kilde


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS