Gir lederskapet videre
Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech gir over lederskapsklubba til landshøvdingen i Västerbotten län, Magdalena Andersson. Foto: FFK

Gir lederskapet videre

Finnmark fylke gir over lederskapet i Barentssamarbeidet til Vasterbotten i Sverige og sender en felles henvendelse til utenriksministrene i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.10.2019 01:19

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech ledet torsdag det siste rådsmøtet i Barentssamarbeidet, som fant sted i Umeå. Rådsmøtet samler fylkesledere fra de 14 nordlige fylkene i Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland. Samarbeidet er unikt ettersom det samler ikke bare det nasjonale nivået, men også det regionale nivå.

Toårig lederskap
Gjennom sitt toårige lederskap har Finnmark jobbet for økt bevegelsesfrihet over grensene og behovet for bedre grensekryssende transportløsninger. Her har Finnmark iverksatt ulike testpiloter av intelligente transportsystemer på veinettet. Denne erfaringen har man også utviklet gjennom samarbeid med andre prosjekt i nabolandene.

Viktig ungdomssamarbeid
Ungdomssamarbeidet har også vært viktig. Samarbeidet har et eget regionalt ungdomsråd som aktivt jobber for å bedre vilkårene for ungdom i regionen. Dette gjøres blant annet gjennom å skape møteplasser for ungdom rundt aktuelle problemstillinger.

Henvendelse til utenriksministrene
Under møtet ble det enighet om å sende en felles henvendelse til utenriksministrene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Her bes det om midler til samarbeidet.

I dag er det 14 arbeidsgrupper som jobber for utvikling og vekst i hele regionen. Dette innen områder som miljø, transport, ungdom, utdanning, helse, reiseliv og kultur. Det finnes imidlertid ingen mekanisme for finansiering av arbeidet.

 

Felles muligheter

Andre viktige områder som fylkene har meddelt til utenriksministrene, er behovet for grensekryssende mobilitet, miljø, ungdom, transport og urfolk.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech poengterte at denne henvendelsen helt klart og tydelig viser de felles muligheter og utfordringer i nord og at Barentssamarbeidet har en sterk stemme inn mot hovedstedene.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS