Villaksen sliter, hvor er Elvestuen?
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ansvaret for de ville laksfiskene. Foto: KLD

Villaksen sliter, hvor er Elvestuen?

Bakgrunnen for denne kraftsalven og ropet på et sterkere engasjement fra Elvestuen er den nye tilstandsrapporten for vill laksefisk som i dag er sluppet fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 05.10.2019 23:59

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utarbeider en årlig rapport i egen rapportserie, som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks. Rapporten skal være forvaltingens sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av villaks.

Årets rapport bekrefter at vi er inne i en dramatisk negativ utvikling for vilaksen i Norge. Mengden laks som hvert år kommer tilbake fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Miljøforvaltningen har tatt grep på de områder de kan, ved å redusere uttaket av laks i elv og sjø, og iverksette tiltak mot trusler i elvene så som å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og iverksette større kalkingstiltak for å møte de negative effektene av sur nedbør. Utfordringene ligger imidlertid i et annet departement. Det er den negative påvirkningen fra oppdretsvirksomheten, først og fremst fra lakselus, rømt oppdrettsfisk og infeksjoner, som bidrar til en stupende kurve for de norske villaksbestandene. 

Utfordringene og muligheter for løsninger ligger imidlertid i dag i andre departementer. Det mest  prekære nå er den negative påvirkningen fra oppdretsvirksomheten, først og fremst fra lakselus, rømt oppdrettsfisk og infeksjoner, som bidrar til en stupende kurve for de norske villaksbestandene. Det mindre omtalte er de enorme inngrepene som er gjort i norske vassdrag i mer enn 50 år. Nærings og Fiskeridepartementet forvalter den første av disse truslene mens Olje og Energidepartementet i stor grad har ansvar for å pålegge reelle miljøforbedringer i vassdrag som lider under å ha blitt utbygd i en tid hvor miljøhensynene var langt mindre fremtredende. Fordi de har potensiale for å bli langt større trusler er likevel lakselus og rømt industrifisk de mest prekære truslene.

Les hele pressemeldingen fra Norges Jeger- og FIskerforbund


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS