Innkalt til konstituerende møte
kommunestyret 20. juni 2019

Innkalt til konstituerende møte

Tirsdag 15. oktober skal Nordkapp kommunestyre konstituere seg.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 03.10.2019 17:39

!Kommunestyret 20. juni 2019Kristian Hansen skal lede møte fram til formannskap og ny ordfører er valgt.

Det velges først formannskap, og blant formannskapets medlemmer skal ordfører og varaordfører velges. Det er kun faste medlemmer i kommunestyret som kan sitte i formannskapet.

I avdelingsstyrene kan man velge hvem som helst her er det ingen krav til at medlemmene eller varamedlem må sitte i kommunestyre.

Når det gjelder kontrollutvalget så kan disse medlemmene kun sitte i kontrollutvalg og ingen andre utvalg.

Det er over 30 utvalg, styrer, råd og reseptanter til generalforsamlinger, som skal velges.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS