Ansatte i videregående skole ivaretas bedre
illustrasjon Nordkapp videregående skole

Ansatte i videregående skole ivaretas bedre

Lokal
Raymond Elde
Publisert : 09.10.2019 01:30

Finnmark fylkeskommune tar flere grep for å ivareta sine ansatte i videregående skole på en bedre måte. Det er innført forbedringer innen avvikshåndtering, varsling og vanskelige personalsaker.

Finnmark fylkeskommune følger opp mangler og svakheter innen avvikshåndtering, varsler og vanskelige personalsaker ved sine videregående skoler.

Avvikshåndtering
Fylkeskommunens elektroniske avvikssystem er oppgradert og gjort obligatorisk for alle videregående skoler i fylket. Videre har HMS-systemet til fylkeskommunen felles informasjon om håndtering av avvik.

Varsler
En ny, elektronisk HMS-håndbok på intranettet inneholder rutiner for håndtering av varsler, avvik og vanskelige personalsaker. Fylket samarbeider nå tettere med rektorene for god håndtering av vanskelige personalsaker.

Vanskelige personalsaker
En ny lederhåndbok viser hvordan ulike saker som oppstår skal håndteres, og hvordan saksgangen i disse er.

Gjennom året avholdes en rekke møter mellom opplæringssjefen og rektorene, hvor agenda blant annet er oppfølging og håndtering av personalsaker og varsling. Utover dette kan rektorene ta kontakt med opplæringssjefen ved behov.

Rapporten
Administrasjonsutvalget gjorde sitt vedtak om oppfølging av saken 17. september 2019.

Det er Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS som har undersøkt de videregående skolene i Alta, Lakselv og Vadsø. Rapporten de laget, samt administrasjonsutvalgets vedtak, kan du finne her.

 (pressemelding fylkeskommunen)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS