Ny vind-skatt gir store inntekter til kommunene
Høg-Jæren Vindpark (foto: Norsk Vind Energi)

Ny vind-skatt gir store inntekter til kommunene

En ny skattemodell kan gi kommunene i Norge en årlig inntekt på over to milliarder fra landbasert vindkraft.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 02.10.2019 01:30

I Statnett sine prognoser vil Norge måtte øke forbruket av fornybar kraft med 80 TWh for å fullelektrifiseres. Hvis landbasert vind bygges ut til å utgjøre 50 TWh av totalen, vil norske vertskommuner årlig kunne få 2,2 milliarder i inntekter.

På oppdrag for Norsk Vind Energi, landets største private utbygger avvindkraft på land, har NyAnalyse beregnet hvordan inntektene til vertskommunene av landbasert vindkraft vil påvirkes hvis vindkraftutbyggingen skaleres opp. Rapporten til det samfunnsøkonomiske utredningsselskapet viser at de lokale inntektene inklusiv fylkene vil utgjøre 2,3 milliarder kroner årlig ved å bygge ut 50 TWh vindkraft på land.

(Les hele pressemelding fra Norsk Vind Energi)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS