NSR er kritisk til dagens organisering av spesialisthelsetjeneste
Aili Guttorm fra Norske Samers Riksforbund (NSR)

NSR er kritisk til dagens organisering av spesialisthelsetjeneste

Samiske pasienter bosatt over hele landet må ha samme rett til helsetjenester tilrettelagt samisk språk og kultur i møte med spesialisthelsetjenesten. Derfor er vi kritiske til at ansvaret for samisk spesialisthelsetjeneste er delegert nederst i helseforetakskjeden, sier Aili Guttorm fra Norske Samers Riksforbund (NSR)
Riks
Raymond Elde
Publisert : 30.09.2019 01:19

Myndighetene har gitt det regionale helseforetaket Helse Nord i oppdrag å videreutvikle samiske spesialisthelsetjenester i samarbeid med Sametinget. Sametingets plenum gir denne uken sine første innspill til fremtidig organisering og utvikling av den samiske spesialisthelsetjenesten

--I dag er ansvaret for samisk helse i stor grad delegert til Finnmarksykehuset. Tatt i betraktning at samer bor i hele landet, og skal møte tilrettelagte helsetjenester ønsker vi at spesialisthelsetjenestene skal være organisert nasjonalt, fortsetter Guttorm

Det samiske samfunnet består av små plasser som ofte befinner seg utenfor tettbygde strøk, med lang vei til sykehus. Dette fører til at tilgjengeligheten til sykehus og øvrige helsetjenestene blir mindre.

--Derfor fordrer likeverdige og tilpassede helsetjenester i samiske kjerneområder en tett samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, med utgangspunkt i samiske fagmiljø og nettverk, sier Guttorm

(pressemelding NSR)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS