Mer natur og mindre utslipp
nestleder Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond

Mer natur og mindre utslipp

– Det er tett mellom alvorlige klimarapporter nå, men selv i den konteksten er de siste funnene fra FNs klimapanel sterk kost. Nå snakker forskere med ordentlig utestemme, og funnene viser at endringene skjer raskere og har større effekt enn vi har trodd. Ingen verdensdeler vil bli skånet for ringvirkningene av klimaendringene når hav, is og isbreer smelter, sier nestleder Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 28.09.2019 21:45

– FNs generalsekretær ber verdens ledere om å legge frem konkrete planer, fremfor flere ord. Da må Norge først og fremst stanse utdelinger av nye letelisenser til olje og gass i Arktis, og særlig i iskantsonen. Klimaendringene holder på å ødelegge Arktis for bestandig, og utslipp fra fossil energi er hovedårsaken. Vi må også ta ansvar for å verne 10 % av norske havområder, som vi forpliktet oss til allerede i 2010. Vi forventer at kunnskapen fra denne rapporten tas med når regjeringen legger frem oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet i høst, sier Andaur.

– For det tredje må mer natur og mindre utslipp bli en hovedprioritet i norsk politikk. Vi kan ikke lenger bare snakke om hva vi vil få til en eller annen gang i fremtiden. Dette må inn i prioriteringene hver dag, i alle beslutninger til alle ministrene våre. Det er bare slik vi kan begrense skadene, avslutter Andaur.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS