Regjeringen vil styrke kulturskolen
Illustrasjon Nordkapp kulturskoles forestilling mai i år

Regjeringen vil styrke kulturskolen

Tre av ti barn i grunnskolealderen går på kulturskole. En ny rapport viser at potensialet i tilbudet kan utnyttes enda bedre. – Kulturskolene er den viktigste opplæringsarenaen for barn og ungdom innen kunst og kultur. I arbeidet med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur vil vi se på hvordan vi kan styrke kulturskolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Kultur
Raymond Elde
Publisert : 28.09.2019 03:45

For å kartlegge utfordringer og muligheter, har Kunnskapsdepartementet bestilt en forskningsrapport fra Telemarksforskning og NTNU. Den danner grunnlaget for videre arbeid med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. Kulturdepartementet har hovedansvaret for meldingen som utarbeides i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Meldingen handler om kunst og kultur for, med, og av barn og unge. Målet er å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng, for at tilbudene i enda større grad komme barn og unge til gode. regjeringen tar sikte på å legge frem meldingen høsten 2020.

– Gjennom meldingen ønsker vi å løfte frem barn og unge som målgruppe og aktive deltakere, og bidra til å heve statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes og formidles til barn og unge. Meldingen vil handle om alt fra dataspill, film- og tv, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og til visuell kunst, sier Sanner.

Hele pressemelding

 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS