Styret i FeFo vil selge aksjene i Finnmark Kraft
Finnmarkseiendommens hovedkontor i Lakselv

Styret i FeFo vil selge aksjene i Finnmark Kraft

Styret i Fefo vil selge seg ut av Finnmark Kraft. Bakgrunnen var et forslag fra styremedlemmene Jo Inge Hesjevik, Máret Guhttor, Line Kalak og Mathis Nilsen Eira.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 20.09.2019 08:11
Sist oppdatert : 20.09.2019 08:19

--Jeg mener de ikke er riktig at vi som grunneier eier aksjer i et kraftselskap samtidig som andre kraftselskap søker om feste for vindkraft på FeFo-grunn, sier styremedlem i Finnmarkseiendommen, Jo Inge Hesjevik, til Radio Nordkapp.

--Vi har brukt 30 millioner på disse aksjene og nå får vi se om vi har tjent penger. Hvis vi har det kan vi snart overføre penger til Finnmarks-kommunene som kan bruke de til for eksempel næringsfond, sier Hesjevik.

Vedtaket ble fattet med forslagstillernes flertall, mens styremedlemmene Bente Haug og John Erik Pedersen stemte imot.

FeFo eier 12,192% av aksjene i Finnmark Kraft AS, resten eies av kraftlagene i Finnmark.

I forslaget het det:
«I forbindelse med opprettelsen av Finnmark kraft AS gikk FeFo inn som en aktiv part. På aktuelle tidspunkt var der ingen selskaper for vindkraft i fylket og det var et lavt konfliktnivå knyttet til opprettelse av vindkraftparker.

Situasjonen i dag er endret. Flere aktører er aktive i fylket og konfliktnivået rundt etablering av vindkraftparker har økt.

Styret ser det som formålstjenlig med en uttreden som eier i Finnmark kraft og ber direktøren igangsette et arbeid med tanke på salg av aksjene. FeFo avstår også fra muligheten til å opprette nytt styremedlem i Finnmark Kraft. Dette for at alle private aktører som kontakter FeFo skal føle seg sikker på en likebehandling.

Direktøren får videre i oppdrag å reforhandle opsjonsavtalen med Finnmark Kraft AS med sikte på å styrke oppfyllelsen av Finnmarksloven, samt å se på andre forhold som kan gjøre avtalen mer robust.

Styret tar til orientering at direktøren vil komme tilbake med forslag til ny avtale om grunneiervederlag for Nye Havøygavlen så snart det er klart».


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS