Finnmark fylkeskommune trapper opp klimainnsatsen
illustrasjon

Finnmark fylkeskommune trapper opp klimainnsatsen

Nå kommer fylkeskommunen til å tilby private og offentlige aktører i Finnmark å bli klimapartner i en felles innsats for å redusere klimagassutslipp i verdens kanskje mest sårbare område for klimaendringer - nordområdene.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 21.09.2019 21:45

Dette skjer etter fylkesutvalget vedtak med ei bevilgning på 341 000 kroner. Målet er å redusere klimagassutslipp i den enkelte virksomhet i Finnmark, konkretisere arbeidet med grønn omstilling, og slik bidra til miljø‐ og klimavennlig samfunnsutvikling i Nordområdene.

-En framtidsrettet klimapolitikk og bærekraftige utvikling trenger gode løsninger på regionalt og lokalt nivå. Som samfunnsutviklingsaktør er det viktig at Finnmark fylkeskommune støtter opp om en bærekraftig utvikling, gjennom konkrete tiltak, heter det i saksframlegget til fylkesutvalget tirsdag 17. september som ble vedtatt.

Klimapartnerskap
Klimapartnere er partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. Ved å skape arenaer for å formidle og dele klimakunnskap, og ved å finne klimavennlige løsninger som sikrer grønn næringsutvikling, er formålet å sikre grønn utvikling og et bærekraftig samfunn.

Klimapartnere er organisert som selvstendige prosjekter i hver region og eies av de respektive fylkeskommunene.

Et avgjørende verktøy i Klimapartner‐konseptet er klimaregnskap. Alle partnere får tilgang til en teknisk løsning der de kan registrere sine egne klimautslipp, og må gjøres kapable til å gjøre dette på en systematisk og etterprøvbar måte. Dette tallmaterialet settes så sammen til et årlig samlet klimaregnskap for alle partnerne. Klimaregnskapet vil gi en grunnleggende bevissthet rundt egne utslipp, og synliggjøre hvor og hvor mye det er nødvendig og mulig å kutte.

Oppfølging av FNs bærekraftsmål
Regjeringen bestemte at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gjennom Klimapartnerprosjektet kan virksomheter i Finnmark sørge for at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i nord. Nettverket i Finnmark skal bidra til å spre den nødvendige kunnskapen om en bærekraftig og klimavennlig utvikling og tilby gode verktøy for å redusere klimagassutslipp og sikre omstillinga mot et grønnere samfunn. Dette gjelder så vel kommuner, som organisasjoner, stiftelser og næringslivet.

(pressemelding fylkeskommunen)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS