Styrebehandle nye Hammerfest Sykehus
LINK arkitektur/Finnmarkssykehuset

Styrebehandle nye Hammerfest Sykehus

26. september blir Nye Hammerfest sykehus behandlet i styret i Finnmarkssykehuset. Det nye sykehuset får en plassutnyttelse som ligger i toppen blant norske sykehus.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 21.09.2019 15:45

Regjeringen ga i statsbudsjettet for 2019 klarsignal for byggingen av nye Hammerfest sykehus. Godkjenningen av finansieringen av nytt sykehus ble kunngjort 27. september 2018 på sykehustomten av helseminister Bent Høie.

- Det er lagt ned en formidabel innsats fra ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud. Resultatet vi står igjen med, er takket være alles innsats. Det har blitt et helt unikt prosjekt, og et enestående samarbeid mellom UiT, kommunen og Finnmarkssykehuset, hvor vi samler tjenester og utnytter kapasitet og kompetanse, sier direktør Eva Håheim Pedersen.

Allerede blir nye Hammerfest sykehus lagt merke til. For Sykehusbygg HF er det nye sykehuset et referanseprosjekt, for fremtidige sykehusbygg.

--Nye Hammerfest sykehus er også en del av et historisk løft i helsetilbudet i Finnmark, med nye Kirkenes sykehus, Klinikk Alta, Sámi Klinihkka og nå altså nye Hammerfest sykehus. Til sammen investerer vi omkring 4,5 milliarder kroner på spesialisthelsetjenesten. Det har aldri skjedd før, sier Eva Håheim Pedersen.

(pressemelding Finnmarkssykehusene)

Styresaker


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS