Minstepriser høsten 2019
Norges Råfisklag og fiskeindustrien er enige om minstepriser. (Illustrasjonsfoto)

Minstepriser høsten 2019

Det har vært gjennomført forhandlinger mellom Norges Råfisklag og fiskeindustrien.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 12.09.2019 05:31

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende høstsesong. Resultatet innebærer en økning i minsteprisene for brosme og en justering i den dynamiske minsteprismodellen for sei. 

I seimodellen ble avstanden ned til den minste vektklassen redusert med 20 øre. Dette innebærer at avstanden mellom den største og den minste vektklassen for sei nå er kroner 2,50 for sløyd hodekappet sei. Årsaken til endringen er en betydelig bedring i det konvensjonelle seimarkedet som har hatt markedsutfordringer de siste årene, melder Norges Råfisklag i en pressemelding. 

Under prisdrøftelsen ble det også diskutert en prøveperiode med auksjon av fersk fisk. Partene er enige om at fersk auksjon er en spennende omsetningsform som en ønsker å få prøvd ut i tiden fremover.

Minsteprisene for torsk og hyse var ikke tema under drøftelsene og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser, ifølge pressemeldingen. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS