Spørsmål om inngående merverdiavgift for destinasjonsselskap
Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet. (Foto: Senterpartiet.no)

Spørsmål om inngående merverdiavgift for destinasjonsselskap

Senterpartipolitiker vil ha svar fra finansministeren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.09.2019 23:30

Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet, vil vite om finansminister Siv Jensen (FrP) mener det er rimelig at et destinasjonsselskap ikke får fradrag for inngående merverdiavgift når det er gjort investeringer med formål om å fremme destinasjonen som reiseformål? 

Eksemplet stortingsrepresentanten bruker i spørsmålet, er å bygge sykkelstier for å øke belegget også utenfor vintersesongen. Hun ønsker å vite om statsråden mener en slik praksis er i tråd med lovverkets formål?

Emilie Enger Mehl har i spørsmålet til finansministeren skrevet at Destinasjon Trysil har ikke fått fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelsen sykkelstianlegg som skal fremme Trysil som reisedestinasjon utenfor vintersesongen. 

Selskapet Destinasjon Trysil SA har som hovedformål å fremme Trysil som turistdestinasjon, og tilbyr destinasjons- og markedsføringstjenester. 

Finansminister Siv Jensen har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet. 

I Nordkapp er Visit Nordkapp et destinasjonsselskap. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS