Disse skal lede den nye fylkeskommunen
Øverst fra venstre: Stein Ovesen, Øystein Ruud, Børre Krudtå, Marianne Pedersen og Bjørn Henrik Kavli. (Foto: Troms fylkeskommune/Finnmark fylkeskommune)

Disse skal lede den nye fylkeskommunen

Lederne i Troms og Finnmark fylkeskommune er på plass. Fylkeskommunene blir slått sammen 1. januar 2020.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.09.2019 11:00

Kommende administrasjonssjef Stein Ovesen i Troms og Finnmark fylkeskommune har nå lederteamet sitt på plass.

Etter at tilsettingsutvalget nylig tilsatte Ovesen i stillingen som administrasjonssjef, har utvalget nå også tilsatt fire divisjonsdirektører, ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen. 

Øystein Ruud blir assisterende administrasjonssjef og divisjonsdirektør for plan og økonomi. Børre Krudtå blir divisjonsdirektør for næring og kompetanse. Marianne Pedersen blir divisjonsdirektør for kultur og levekår, og Bjørn Henrik Kavli blir divisjonsdirektør for samferdsel.

Fellesnemnda vedtok i juni at det var et politisk styrt utvalg som skulle tilsette de fem topplederne i den nye fylkeskommunen. Samtidig ble kontorsted Vadsø satt for divisjonsdirektør for næring og kompetanse og divisjonsdirektør for plan og økonomi. Kontorsted Tromsø ble satt for administrasjonssjef, divisjonsdirektør for samferdsel og divisjonsdirektør for kultur og levekår.

Variert erfaring
Alle fire som nå er tilsatt, har solid bakgrunn fra sine områder. Ruud har vært fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune siden 2012. Han har også vært fylkesadvokat, leder for jus og innkjøp og eiendomssjef i Finnmark fylkeskommune.

Krudtå har vært assisterende fylkesutdanningssjef og fylkesutdanningssjef i Troms fylkeskommune de to siste årene. Han har også vært rektor ved to videregående skoler i til sammen åtte år, og rektor ved to grunnskoler. 

Kavli har vært samferdselssjef i Troms fylkeskommune i 13 år. Han har med det god kjennskap til divisjonen for samferdsel, der flere av oppgavene han har i dag, videreføres. 
Pedersen har hatt lederstillinger i kulturavdelinga i Finnmark fylkeskommune i perioden 1998-2016. Hun har vært prosjektleder for fylkesveiarbeidet SAMS i ni måneder, og hun er nå nytilsatt kultur- og miljøsjef i Finnmark fylkeskommune.  


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS