Lengst kjøretid til fødested i Finnmark og Sogn og Fjordane
I regionen er det Lebesby som har lengst median kjøretid til nærmeste fødested.

Lengst kjøretid til fødested i Finnmark og Sogn og Fjordane

Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue har vært et tema i valgkampen, i alle fall på den nasjonale scenen.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.09.2019 05:36

Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre. Medianen for beregnet kjøretid strekker seg fra tre minutt til over syv timer. 

Statistisk sentralbyrå har beregnet median-kjøretid både for fylke og helseforetakenes opptaksområde, og disse samsvarer i stor grad, ettersom de definerte områdene er relativt like. Opptaksområdene til de ulike helseforetakene er definert som det området helseforetaket har ansvar for å betjene og sørge for forsvarlig spesialisthelsetjeneste for.

I Finnmark og opptaksområdet for Finnmarkssykehuset er medianen for beregnet kjøretid på 54 minutt, kun slått av Sogn og Fjordane og Helse Førde med 68 minutt. Kortest median-kjøretid har Oslo Universitetssykehus med ti minutt, fulgt av Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) med 13 minutt, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

Median kjøretid for kommuner i regionen: 
Nordkapp: 172 minutt median kjøretid til nærmeste fødested per 1. januar 2019. 

Porsanger: 137 minutt median kjøretid til nærmeste fødested per 1. januar 2019.

Gamvik: 301 minutt median kjøretid til nærmeste fødested per 1. januar 2019.

Lebesby: 311 minutt median kjøretid til nærmeste fødested per 1. januar 2019.

Måsøy: 161 minutt median kjøretid til nærmeste fødested per 1. januar 2019.

Berlevåg: 249 minutter minutt median kjøretid til nærmeste fødested per 1. januar 2019.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS