Møter et behov for samiske sykepleiere
Fra venstre Prodekan for utdanning ved Helsefakultetet, Gunn Kristin Øberg, prosjektleder ved UiT Grete Mehus, kontorsjef ved Institutt for helse- og omsorgsfag, IHO Vibeke Guddingsmo, assisterende instituttleder ved IHO, Linda Okstad, rektor ved Samisk høgskole/Sami Allaskuvla, Laila Susanne Vars, prosjektleder ved Sami Allaskuvla, Anja Somby, dekan ved Helsefakultetet, Thrina Loennechen, direktør ved Samisk høgskole/Sami Allaskuvla, Johan Ailo Kalstad.(Foto: Mai-Lis Eira)

Møter et behov for samiske sykepleiere

Samisk sykepleierutdanning skal være på plass i løpet av et par år.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.09.2019 01:19

UiT tilbyr samisk sykepleierutdanning og planlegger for oppstart i januar 2021. 

Det har vært møte mellom representanter for sykepleierutdanninga ved UiT, Norges arktiske universitet og ledelsen ved Samisk høgskole for å arbeide videre med planene for samisk sykepleierutdanning. På slutten av fjoråret ble det bevilget 25 studieplasser for samisk sykepleierutdanning.

Assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT i Hammerfest, Linda Okstad forteller at UiT har fremmet behovet for samisk sykepleierutdanning sammen med blant annet Fylkeslegen i Finnmark, Sametinget og Samisk Høgskole/Sami Allaskuvla over flere år.
--Mange gode krefter har arbeidet sammen for å fremme denne viktige saken over lang tid. Dette har også ført til at UiT og Samisk høgskole har blitt godt kjent med hverandres utdanningsinstitusjoner. Viktige faglige relasjoner er allerede etablert på alle nivåer og det er liten tvil om behovet for samiske sykepleiere. Samisk sykepleierutdanning vil bety en styrking av helsetjenesten til den samiske befolkningen, sier Linda Okstad i en pressemelding. 

Oppstarten av samisk sykepleierutdanning er planlagt til januar 2021. Utdanningen skal følge desentral deltidsutdanning over fire år med undervisning i samlingsuker. Dette er en kjent modell som er etablert i Finnmark. All undervisning skal foregå i Vitenskapsbygget/Diehtosiida i Kautokeino der Samisk høgskole har tilhold. Det faglige ansvaret for gjennomføringen vil ligge hos UiT, Norges Arktiske universitet med IHO Hammerfest som operativ enhet inntil Sami Allaskuvla har etablert et akademisk undervisnings- og fagmiljø innenfor fagområdet sykepleie. Når et tilstrekkelig fagmiljø er etablert vil Sami Allaskuvla overta driften av studiet, men det er ikke satt tidspunkt for overtakelse. 

Sami høgskole og UiT fikk begge en startbevilgning i tildelingen. Bevilgningen gjorde det mulig å etablere en todelt prosjektledelse. Samisk høgskole har ansatt en egen prosjektleder, Anja Somby, som opprinnelig er fra Tana. Hun er utdannet sykepleier med jordmorutdanning og har i tillegg en mastergrad i psykisk helse. Sammen med henne arbeider den erfarne 1.amanuensis, Grete Mehus, fra IHO Hammerfest.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS