Styrker oljevernberedskapen
Johan Marius Ly, Kystverkets beredskapssjef.

Styrker oljevernberedskapen

Kystverket har det statlige ansvaret for akuttforurensning.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 18.08.2019 21:45

Kystverket mener man er bedre rustet i dag til å takle oljesøl utenfor Finnmark enn for ti år siden da «Fuel City» havarerte utenfor Langesund.

--Jeg tror vi alle tok innover oss det enorme skadepotensialet da «Viking Sky» fikk motorstopp på Hustavika i vinter. Det kunne endt med mange skadde og omkomne, i tillegg til alle miljøkonsekvensene et totalt havari kunne fått. Det sier Johan Marius Ly, beredskapssjef i Kystverket, til Radio Nordkapp. 

Kystverket har det statlige ansvaret for akuttforurensning. 
--Det er ulike bunkerssystem cruiseskipene bruker. I dag er det mange som går på tungolje. Det er kommunene gjennom IUA som skal ta hånd om oljesølet. Deretter kommer Kystverket og andre inn hvis det er behov for det. Sammen med lokalbefolkningen og lokale fiskere skal vi hindre at oljen treffer land, sier Ly. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS