Kråkeboller beiter ned tareskogen i nord
Forskere har sett på kombinasjonen av oljesøl og kråkebollebeiting kan påvirke livet i strandsonen. (Illustrasjonsfoto)

Kråkeboller beiter ned tareskogen i nord

Prosjekt gjennomført utenfor Hammerfest.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.07.2019 23:30

Forskere frykter at oljesøl i områder med nedbeitet tareskog kan være kroken på døra for dyrelivet i fjæra.

Kråkebollenes brutale beiting på tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fiskere, forskere og folk i årtier. Sammen med økt petroleumsvirksomhet i arktiske farvann utgjør kråkebollebeitingen en ekstra fare, ifølge nye undersøkelser. 

--Det trengs forvaltning og tiltaksplaner tilpasset den arktiske kysten og det arktiske økosystemet, sier marinbiolog Trine Bekkby, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), ifølge Forskning.no

Sammen med kollegaer har Bekkby analysert hvordan kombinasjonen av oljesøl og kråkebollebeiting kan påvirke livet i strandsonen utenfor Hammerfest. 

Med undervannskamera og GPS registrerte forskerne tarens utbredelse på over 450 stasjoner fordelt på Sørøya, Rolvsøya og holmer og skjær utenfor Hammerfest. Deretter dykket og snorklet de rundt i tareskogen, på kråkebollenedbeitede områder og i fjæra, og samlet inn prøver av dyrelivet som lever der. Forskerne gjorde også eksperimenter med utplassering av kunstige miljø, såkalte faunafeller, for å se hvor raskt smådyr som krepsdyr, børstemark og bløtdyr kan etablere seg i ulike leveområder.

--De siste 40 årene har det foregått et skifte fra rik tareskog til goldt og nakent kråkebolledominert berg. Intakt tareskog finnes nå bare på de mest bølgeutsatte områdene, sier Bekkby.

Kråkebollene er ikke så tallrike i eksponerte områder utaskjærs, men desto bedre trives de i beskyttede farvann lenger inn i fjordene. Det er også i de beskyttede områdene det tar lengst tid før oljen vaskes vekk dersom det skulle skje et oljesøl.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS