Videreutvikle trafikklysmodellen
Foran fra venstre: Kristoffer Robin Haug og Bjørnar Skjæran. (Foto: Skjermdump, Stortingets nett-tv)

Videreutvikle trafikklysmodellen

Fiskeriministeren måtte svare på spørsmål om laks i Stortingets muntlige spørretime.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 26.11.2021 05:30

Spørsmål om villaks i Stortingets muntlige spørretime på onsdag. 

--Hva er fiskeriministerens plan for å redde villaksen? Spørsmålet stilte Kristoffer Robin Haug, vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Akershus, i den muntlige spørretimen på onsdag. 

--I dag ser vi at rømt oppdrettslaks truer villaksen. Villaksen er rødlistet. MDG har tatt til orde for lukket anlegg, sa Haug. 

--Det er bred politisk enighet om at denne næringen skal utvikles. Regjeringen ønsker å bidra til en fortsatt vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Det viktigste virkemidler er trafikklysmodellen. Hurdalsplattformen slår fast at denne modellen vil vi videreføre og videreutvikle, svarte fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap). 

--Havbruksnæringen er helt avgjørende for lys i husene, verdiskapning og trygge arbeidsplasser i mange kystsamfunn. Det utgjør også to-tre-deler av norsk sjømateksport, sa Skjæran.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS