Avholder innspillsmøter for planer for norske havområder
Det pågår et arbeid med næringsplaner for norske havområder. (Illustrasjonsfoto)

Avholder innspillsmøter for planer for norske havområder

Næringsplanene skal legge føringer for de overordnede prinsippene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.01.2023 23:30

Regjeringen har satt i gang arbeidet med næringsplaner for norske havområder, og avholder innspillsmøter. 

Prosjektgruppen for næringsplanene består av medarbeidere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. Gruppen har invitert næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og relevante kunnskapsmiljøer til digitale innspillsmøter. Det er møte, torsdag 26. januar. 

Deltakerne er bedt om gi innspill til hvordan havnæringene kan bidra til grønn omstilling og hva de anser som sentralt for å nå målet om god sameksistens og mest mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer i norske havområder.

--Vi skal ta vare på havet og ta havet i bruk. Næringsplanene skal bli overordnede prinsipper for arealbruk til havs, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS