Mange mobbesaker til Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Troms og Finnmark fikk meldinger om mobbing fra elever i fylkes skoler. (Illustrasjonsfoto)

Mange mobbesaker til Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark er ett av fylkene med flest innmeldte mobbesaker.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.09.2022 18:00

I perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2020 ble det meldt inn 94 mobbesaker til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Sammenlignet med de andre fylkene, er det kun Rogaland, og Oslo og Viken som har flere innmeldte saker fra elever i skoler. 

I første halvår i år ble det meldt inn 886 mobbesaker til statsforvalterne. Det er 16 prosent flere enn samme tid i fjor. I ni av ti saker som ble behandlet fikk elevene medhold i at skolene ikke har gjort nok. Det viser nye tall som Utdanningsdirektoratet offentliggjorde på onsdag. 

Siden 2017 har elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kunnet melde inn mobbesaker til Statsforvalteren når de opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen. Av sakene som ble behandlet våren 2022, fikk 93 prosent medhold i at aktivitetsplikten var brutt og at skolen ikke hadde gjort nok. Det er store forskjeller mellom fylkene, ifølge tallene. 

Tall fra statsforvalterne våren 2022 (perioden 01.01.2022–30.06.2022)

 

Meldte saker

Ferdig-behandlet*

Aktivitetsplikt oppfylt

Aktivitetsplikt brutt

Avvist/ avsluttet

Agder

47

46

3

22

21

Møre og Romsdal

42

42

5

13

24

Rogaland

104

93

10

55

28

Innlandet

77

54

1

34

19

Nordland

56

59

3

26

30

Oslo og Viken

260

219

1

97

121

Troms og Finnmark

94

110

6

94

10

Trøndelag

42

42

2

39

1

Vestfold og Telemark

72

68

3

32

33

Vestland

92

97

3

70

24

TOTAL

886

 

 

 

 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS