Høring om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Nordkapp
Nordkapp videregående skole. (Arkivfoto)

Høring om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Nordkapp

Høringsfristen er satt til 2. september 2022.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.08.2022 01:30

Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt ut på høring forslag til lokal forskrift for fleksibilitet i fag- og timefordeling ved Nordkapp videregående skole. 

Forskriften gjelder for utdanningsprogrammene vg1 elektro- og datateknologi, vg1 helse- og oppvekstfag, vg1 teknologi og industrifag og vg1 naturbruk, samt vekslingsmodellene for programområdene vg2 helsearbeiderfag, vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og vg2 akvakultur ved Nordkapp videregående skole. 

Formålet med forskriften er å tilby et mer tilpasset opplæringstilbud til en gruppe. Forskriften skal sikre progresjon i fagene og at den videregående opplæringen samlet sett følger ordinær opplæringstid.

Den samlede fag- og timefordelingen for vg1, vg2 og vg3 skal være lik den nasjonale fag- og timefordelingen for et gitt utdanningsprogram og programområde, og skal være i samsvar med læreplanverket, inkludert læreplaner for fag, og minstetimetallet i fag. Fagene må tas i den rekkefølge som framgår av læreplanen, i tråd med progresjonen i faget.

Forskriften gjelder for elever som tas inn skoleåret 2022/2023 ved Nordkapp videregående skole. 

Høringsfristen er satt til fredag 2. september. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS