Den nye rekrutteringsordningen erstatter den gamle rekrutteringsordningen
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Den nye rekrutteringsordningen erstatter den gamle rekrutteringsordningen

Geir Iversen har fått svar på det skriftlige spørsmålet han stilte fiskeri- og havministeren i april.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.05.2022 15:45

Geir Iversen, stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti, stilte et skriftlig spørsmål til fiskeri- og havministeren.

--Betyr rekrutteringskvoter for fartøy i lukket gruppe og rekrutteringskvoter i åpen gruppe, fartøy som allerede er i disse grupper, eller er det åpning for nye ungdommer/fartøy som ikke tidligere har hatt slike kvoter? Det var det skriftlige spørsmålet Iversen stilte. 

Fiskeri- og havministeren har besvart spørsmålet. 

--Etter to år uten tildeling vedtok regjeringen, som ledd i arbeidet med å sikre rekruttering til fiskerinæringen, en ny rekrutteringsordning for 2022 som åpnet for å tildele inntil 6 rekrutteringskvoter på nærmere angitte vilkår. I etterkant ble det besluttet å tildele ytterligere tre rekrutteringskvoter. Rekrutteringskvotene skal gi et utvalg unge fiskere i åpen gruppe en mulighet til å styrke kvotegrunnlaget og på sikt legge til rette for deltakelse i lukkede fiskerier. Rekrutteringskvotene har en varighet på fem år, og det legges opp til at det skal tildeles nye rekrutteringskvoter årlig i løpet av en periode på fem år. Forutsetninger for tildeling av rekrutteringskvoter etter den nye rekrutteringsordningen er at man er oppført på blad B i fiskermanntallet, og at man må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 eller 2021. Videre må fangstverdi i minst ett av årene overstige 250 000 kroner. Søker må også være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvote i, i tillegg til at man ikke tidligere har vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvoten gjelder for. I tillegg kommer kravet om alder (40 år for kvinner og 30 år for menn) og kravet om sikkerhetskurs, har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) skrevet i en del av svaret. 

Den nye rekrutteringsordningen erstatter den gamle rekrutteringsordningen, som virket fra 2010 til 2019 og innebar tildeling av deltakeradganger i lukket gruppe på nærmere gitte vilkår. Det må fortsatt settes av kvantum til denne ordningen årlig selv om den er avviklet, siden de tildelte deltakeradgangene fortsatt eksisterer, ifølge svaret til fiskeri- og havministeren. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS