Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen
Det er mulig å få penger for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. (Illustrasjonsfoto)

Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen

Søknadsfristen er satt til 27. oktober 2021.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.10.2021 21:45

Det er satt av to millioner kroner til en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen.

Koronapandemien har rammet deler av mat- og måltidsbransjen hardt. Det er bevilget to millioner kroner til etablering av en kampanje som skal bidra til å øke rekrutteringen av kompetente arbeidstakere til mat- og måltidsbransjen, og økt rekruttering til utdanning innen restaurant- og matfag. Målgruppen for kampanjen vil først og fremst være skoleelever, foreldre og unge voksne, ifølge Landbruks- og matdepartementet

De som søker om tilskudd skal blant annet etablere et prosjekt med formål å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen.

Søknadsfristen er satt til innen 27. oktober. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS