Utreder konkrete traséer for Nord-Norge-banen
Traséer for Nord Norge-banen blir utredet. (Illustrasjonsfoto)

Utreder konkrete traséer for Nord-Norge-banen

Konseptvalgutredningen skal etter planen være ferdig sommeren 2023.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.09.2021 21:45
Sist oppdatert : 19.09.2021 23:20

I april i år ble regjeringen anmodet av Stortinget om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.

Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak ved å presisere overfor Statens vegvesen at den pågående konseptvalgutredningen for transportløsninger i Nord-Norge skal utrede Nord-Norgebanen i tilstrekkelig detalj for å tilfredsstille statens prosjektmodells krav til konseptvalgutredninger (KVU). Det innebærer å utrede konkrete jernbanetraséer.

--Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Etaten er allerede godt i gang med utredningsarbeidet sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding. 

I arbeidet med konseptvalgutredningen skal ulike strategier for transport i landsdelen analyseres. På strekningen Fauske – Narvik – Tromsø skal det utredes konsepter etter KVU-metodikken. Det er naturlig å analysere konsepter for forlengelse av Nordlandsbanen og Ofotbanen. I tillegg vil konseptvalgutredningen se på en rekke andre konsepter for transport på vei, på sjø og i lufta.

--Større tiltak på Nord-Norgebanen må vurderes opp mot eventuelle investeringer i infrastrukturen for vei-, sjø- eller lufttransport. Utredningen skal gi et bedre faglig grunnlag for å ta stilling til hvordan vi kan bruke fellesskapets midler på best mulig måte for å utvikle infrastrukturen i nord, sier Hareide.

Konseptvalgutredningen skal etter planen være ferdig sommeren 2023. Etter dette skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1) og høring av KVU-en. Deretter vil regjeringen ta stilling til anbefalingene i utredningen.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS