Må finne vedtaket der kirkegården ble nedlagt
Elvedalen, Brochmannhaugen kirkegård, ble opprettet på 50-tallet.

Må finne vedtaket der kirkegården ble nedlagt

Nordkapp menighet har skrevet brev til Nordkapp kommune, brev om Brochmannhaugen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 12.06.2021 09:45

Det er ingen ting i veien for å legge ned kirkegården på Brochmannhaugen, øverst i Elvedalen i Honningsvåg, hvis kommunestyret vedtok å legge den ned i 1980. Det har Nordkapp menighet skrevet i et brev til Nordkapp kommune. 

Mange reagerer på at det ikke blir gjort noe for å vedlikeholde Brochmannhaugen kirkegård.

--Kirkegården på Brocmannhaugen var i drift fram til 1980. Siste grav som ble brukt er registret tilbake til da. Fra kirkegården ble tatt i bruk i 50-årene og til den ble stengt ble det begravet 18 personer der. Det viste seg at det ikke lot seg gjøre å benytte kirkegården pga. problemer med adkomst. Om vinteren var det umulig og om sommeren var det også vanskelig å bruke kirkegården. Da kirkegården ble stengt var det Nordkapp kommune som sannsynlig gjorde vedtaket om stenging. Nordkapp menighet var tilbake til 1980 en del av Nordkapp kommune. En del graver ble flyttet ned til Honningsvåg kirkegård, men noen ble igjen. Det har kirkeverge Reidar Johansen i et brev til Nordkapp kommune. 

Reglene er slik at dersom det er gått 40 år fra en kirkegård er vedtatt stengt, kan område benyttes til andre ting. 

--Vedlikeholdsetterslepet på kirkegården er stort og det å bruke penger på dette er meningsløst når kirkegården er stengt. Dersom det ikke finnes, er det mulig å fatte ett vedtak i ettertid på nedleggelse. Ber om at kommunen sjekker ut om det finnes vedtak på dette, har kirkevergen skrevet i brevet. 


Annonse:
mailto:info@northcape.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS