Endringer i sametingsrådet
Det opprinnelige Sametingsrådet

Endringer i sametingsrådet

Sametingsflertallet bestående Norske Samers Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP), Flyttsamelista (JSL) og Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) har blitt enige om endringer i samarbeidsavtalen som partene underskrev ved konstitueringen av Sametinget i 2017.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.10.2019 15:45

Endringen innebærer at Senterpartiets Hans Ole Eira går inn i sametingsrådet fra og med 1.1.2020. Eira fyller rådsplassen som Ellinor Marita Jåma (ÅaSG) etter avtalen fra 2017 skulle overta i 2019 etter at Berit Marie Eira (JSL) har fylt plassen til nå. Som følge av at Jåma meldte hun ikke var aktuell for rollen, måtte partene gjøre noen justeringer i avtalen.

- Vi ble nødt til å gjøre noen endringer, og jeg er glad for at alle partiene har vært konstruktive og bidratt til å finne løsninger. Vi er nå enige om en refordeling av posisjoner, og vi ser alle frem til å fortsette det gode samarbeidet med å løfte samisk språk, kultur og næringer og styrke samiske rettigheter, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

- Jeg er veldig fornøyd med jobben Berit Marie Eira har gjort i sametingsrådet i to år. Hun har bidratt godt med sin brede kompetanse til arbeidet vårt. Nå ser jeg frem til å samarbeide med Hans Ole Eira i rådet, og jeg tror han også vil kunne fylle rollen godt. Selv om det er store sko å fylle, sier Keskitalo om byttet av rådsmedlemmer.

I den reforhandlede avtalen fremkommer det også at Berit Marie Eira (JSL) går inn som nestleder i nærings- og kulturkomiteen på Sametinget, skriver NSR i en pressemelding.


Annonse:
mailto:info@northcape.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS