Pressemelding

Finnmark fylkeskommune - 12.06.2018

Vil ha større ferge i sambandet Øksfjord – Havik

Hovedutvalget for samferdsel vedtok ny og større ferge i sambandet Øksfjord – Hasvik i forbindelse med behandling av handlingsprogram for kollektivtrafikk. 

- Ved å vedta ny og større ferge i handlingsprogrammet, er dette et signal til administrasjonen om å se på mulighetene for å gi innbyggerne i Hasvik og Loppa et bedre tilbud, sier Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for samferdsel. 

Avhengig av penger fra fylkestinget

Første skritt på veien for å realisere ny og større ferge er å nedfelle ny ferge i handlingsprogrammet. En realisering av en ny ferge er avhengig av at fylkestinget bevilger penger. 

– Uten ekstra bevilgning i fra fylkestinget vil det ikke være mulig å følge opp med et større fartøy mellom Øksfjord og Hasvik, forteller Bakken. 

Handlingsprogrammet for kollektivtransport er en konkretisering av regional transportplan, hvor handlingsprogrammets formål er å komme med en konkretisering av strategiske og konkrete tiltak for programperioden 2018-2021.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS