Pressemelding

Jonny Finstad, stortingsrepresentant og medlem i transport- og kommunikasjonskom - 09.02.2018

Senterpartiet truer flytilbudet i distriktene

Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om at Vinmonopolet skal ta over taxfreesalget på Norske lufthavner. Forslaget truer driften av lufthavner i hele landet.

Dagens finansieringsmodell gjør det nemlig mulig for Avinor å opprettholde driften av et nett av lufthavner i hele landet, samt gjennomføre store investeringer, uten direkte tilskudd over statsbudsjettet. En endring av dagens finansieringsmodell vil skape betydelig usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter og driften av samtlige 46 lufthavner i Avinor-systemet og private lufthavner, med de konsekvenser det vil kunne ha for bosetting og verdiskaping i hele landet.

Høyre mener det er mest formålstjenlig at Avinor og private flyplasser, gjennom anbudskonkurranse, får muligheten til å sikre størst mulig inntekter til drift av flyplassene, også fra omsetningen av tax-free varer. Det er i dag fullt mulig for Vinmonopolet å delta i en slik konkurranse dersom de vil utvide med andre varegrupper som, tobakk, parfyme, sjokolade osv.

I forslaget fra Senterpartiet forutsettes det at inntektene til flyplassene ikke skal gå ned, men hvis konkurransen forsvinner og sentraliseres til vinmonopolet, vil det ha konsekvenser for inntekter og lønnsomheten. Dette kommer også frem i taxfreeutredningen.

Det synes ikke å være noen sterk alkoholpolitisk begrunnelse for forslaget, da det må forutsettes at tax-free salget av alkohol skal ha samme åpningstider som i dag og underlegges de samme alkoholpolitiske retningslinjer og lovgivning.

Senterpartiet begrunner derimot blant annet sitt forslag med bedre markedstilgang for norske småskalaprodusenter dersom Vinmonopolet drifter tax-free salget. Det tyder på landbrukspolitiske motiver - fremfor å sikre et godt flytilbud i distriktene over hele landet.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS