Pressemelding

Sjur Cappelen Papazian, Borgerlønn BIEN Norge - 13.06.2018

Retten til inntekt gir et bedre samfunn for alle!

Den 16. juni kl. 1200-1530 arrangerer vi i Borgerlønn – BIEN Norge halvdagsseminaret «Retten til inntekt gir et bedre samfunn for alle!». Møtet blir holdt i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo og har fokus på bredden av årsaker av og de sosio-økonomiske konsekvensene til fattigdom, dagens arbeidsmarked, arbeidslinja, identitet og menneskeverd. 

Vi vil ha fokus på de økonomiske og velferdspolitiske årsakene til sosiale forskjeller og fattigdom. Møtet er tilpasset alle som er opptatt av de sosio-økonomiske konsekvensene av dagens arbeidsmarked og arbeidslinja generelt, samt ulikhet og fattigdom, vellferd og utvikling.

Den sosiale ulikheten øker i Norge, samtidig som jobber automatiseres bort og jobbsikkerheti arbeidsmarkedet byttes ut med fleksibilitet. Hva er de psykiske, sosiale og økonomiske konsekvensene av ulikhet og utenforskap?

Mangel på penger er en hovedfaktor i fattigdomsfeller. Det fører til mangel på muligheter, overskudd, selvtillit, og muligheter til å planlegge eget liv. Hvorfor aksepterer vi fattigdom? Hvordan kan behovsprøving og psykososiale tiltak hjelpe enkeltmennesket, hvis det er sosioøkonomiske strukturer som er hovedproblemet? Hvorfor gir vi heller til mellomenn enn direkte til trengende?

Kan vi ved å minske økonomisk usikkerhet fjerne grobunn for utnyttelse, stigmatisering, dårlig mental helse, negativ sosial og kulturell arv, arbeidsledighet, “hull” i CV-en og annet som gjør vondt verre? Har vi i det hele tatt noe å tape på å investere i å skape et tryggere samfunn med et inntekstgulv for alle?

Arrangementet varer i 3 ½ time og vil inkludere innlegg fra Ingvild Stjernen Tisløv (Barne- ungdoms og familiedirektoratet), Henrik Svensli (Oslo Fiscal Studies-stipendiat), Johan Lothe (Stiftelsen Wayback), Anja Askeland (sosialhjelpsmottaker), Øyvind Steensen (Borgerlønn BIEN Norge) og Lena Stark (Basinkomstpartiet). Andrew Kroglund er konferansier.

Hver innleder vil avholde en innledning på 10-15 min. Deretter har vi en pause før vi har paneldiskusjon og spørsmål fra salen, og til slutt et kulturelt innslag i regi av Oslo hardkor.

Anja Askeland (leder i Borgerlønn BIEN Norge) vil i sin innledning snakke åpent ut om sine erfaringer om hvordan det oppleves å være sosialhjelpsmottager og hva systemet gjør med ens personlighet. Leder og grunnlegger av Basinkomstpartiet, Lena Stark er en av innlederne. Partiet stiller for første gang liste og deltar i Riksdagsvalget 9. september i år.

Alle innlederne er tilgjengelig for intervjuer i etterkant av arrangementet!

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS