Pressemelding

Høyre - 06.10.2017

Oppgaver og komitéverv i de neste fire årene

I dag er det klart hvordan Høyres stortingsgruppe skal fordele oppgaver og komiteverv i de neste fire årene. – Høyres gruppe er et sterkt lag med både erfarne politikere og nye talentfulle tilskudd til norsk rikspolitikk, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.

Det er allerede klart at Helleland fortsetter som parlamentarisk leder. I dag ble det klart at parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup skal lede Høyres fraksjon i Stortingets finanskomite.

  • Finanskomiteen har mange store oppgaver å ta fatt på i årene som kommer. Min viktigste oppgave blir å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke som lever av statsbudsjettet, sier Nikolai Astrup.
  • I arbeidet med å fordele Høyres politikere på ulike komiteer har vi lagt vekt på både fornyelse og videreføring av verdifull erfaring. Det er viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Helleland.
  • De viktigste oppgavene fremover for Høyres gruppe er å skape flere arbeidsplasser og kvalifisere flere for det nye arbeidslivet. Samtidig skal vi skape en god skole for barna våre, investere i nye sykehus og ruste opp forsvaret, sier Helleland.

Høyres stortingsgruppe er fordelt på komiteer på følgende måte:

Arbeids- og sosialkomitéen

Heidi Nordby Lunde, fraksjonsleder                                                   

Kristian Tonning Riise

Margret Hagerup

 

Energi- og miljøkomitéen

Tina Bru, fraksjonsleder

Stefan Heggelund

Lene Westgaard-Halle

Liv Kari Eskeland

 

Familie- og kulturkomitéen

Tone W. Trøen, fraksjonsleder

Tage Pettersen

Marianne Haukland

 

Finanskomitéen 

Nikolai Astrup, fraksjonsleder

Mudassar Kapur

Elin Agdestein

Vetle Wang Soleim

Anne Kristine Linnestad

 

Helse- og omsorgskomitéen

Sveinung Stensland, fraksjonsleder

Torill Eidsheim

Marianne Synnes

Erlend Larsen

 

Justiskomitéen

Peter Christian Frølich, fraksjonsleder

Frida Melvær

Guro Angell Gimse

Kommunal- og forvaltningskomitéen

Kristin Ørmen Johnsen, fraksjonsleder

Norunn Tveten Benestad

Ove Trellevik

Mari Holm Lønseth

 

Kontroll- og konstitusjonskomitéen

Svein Harberg, fraksjonsleder

Bente Stein Mathisen

 

Næringskomitéen

Margunn Ebbesen, fraksjonsleder

Kårstein Eidem Løvaas

Ingunn Foss

Tom-Christer Nilsen

 

Transport - og kommunikasjonskomitéen

Helge Orten, fraksjonsleder

Solveig Sundbø Abrahamsen

Nils Aage Jegstad

Jonny Finstad

 

Utdannings- og forskningskomitéen

Kent Gudmundsen, fraksjonsleder

Turid Kristensen

Mathilde Tybring-Gjedde

Aleksander Stokkebø

 

Utenriks- og forsvarskomitéen

Michael Tetzschner, fraksjonsleder

Trond Helleland

Ingjerd Schou

Hårek Elvenes

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS