Pressemelding

Finansdepartementet - 06.10.2017

Ny rutine for offentliggjøring av statsbudsjettet

Finansdepartementet vil fra og med statsbudsjettet for 2018 publisere utvalgte nøkkeltall kl. 08.00 samme dag som statsbudsjettet legges frem for Stortinget.

Hensikten er å gi enkel og samtidig tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive. Dette gjelder prognoser for utviklingen i noen hovedstørrelser for norsk økonomi, samt nøkkeltall for budsjettets innretning (budsjettimpuls1 og uttaksprosent2).

Disse nøkkeltallene vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider og sendt ut som pressemelding 12. oktober kl. 8.00. Statsbudsjettet vil som vanlig legges frem for Stortinget og være offentlig kl. 10.00.

1) Budsjettimpuls = Strukturelt, oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.
2) Uttaksprosent = Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS