Pressemelding

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant(Høyre), medlem av helse- og omsorgskomiteen - 13.06.2018

ME – en alvorlig sykdom uten reell hjelp

Det burde være nok for syke å kjempe for helsa og hverdagslige gjøremål. ME-pasienter må i tillegg kjempe mot fordommer. I mange tilfeller må de også kjempe for å få sin rettmessige hjelp.

Vi snakker om mennesker som går fra å være aktive energibunter den ene dagen til å bli svært utmattede den neste. ME-pasienter får kraftige symptomer, som for eksempel kvalme, smerter og kognitive problemer. Enkelte pasienter blir svært dårlige, og må bo i mørklagte og lydtette rom. Restitusjonstiden til ME-pasienter er unormalt lang, og de opplever aldri å bli uthvilte. Denne pasientgruppen har en langt høyere selvmordsrate enn hva som er vanlig i Norge. Livskvaliteten kan bli svært dårlig, og uten håp om endring i situasjonen er det noen som gir opp.

Vi vet fremdeles for lite om årsaken til sykdommen, og det finnes foreløpig ikke medisiner eller behandlinger som gjør pasientene friske. Det var en periode store forhåpninger til medikamentet Rituksimab, men legemiddelet ser dessverre ikke ut til å ha ønsket effekt.

På verdensbasis er det utført lite forskning på ME. Dette er et stort savn blant svært mange mennesker. Pasienter og pårørende er fortvilte, og forteller om tjenester i sykehus og kommuner som ikke samarbeider eller fungerer.

Vi er opptatt av at pasienter med ME skal få et godt tilbud, og vi er opptatt av å styrke kunnskapen gjennom forskning. Regjeringen ønsker å forbedre tilbudet til ME- pasienter. I regjeringserklæringen står det at vi skal lage pakkeforløp for ME-syke. Pakkeforløp betyr at helsevesenet samordner ressursene og kunnskapene vi har på en forutsigbar og god måte for pasientene. Helsedirektoratet har allerede fått i oppdrag å utarbeide pakkeforløpet. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med representanter for ME-syke.

Vi ønsker mer kunnskap om ME. Gjennom mange år har Norges forskningsråd og de regionale helseforetakene fått klare føringer om å prioritere forskning på ME. Det skal blant annet forskes mer på årsakene til sykdommen, og det skal forskes på effekten av behandlingene pasientene får.

ME-pasienter var ikke del av pleiepengeordning tidligere. Ordningen er nå endret, slik at foreldre til barn under 18 år med ME i større grad vil kunne ha rett til pleiepenger. Fra 1. oktober 2017 kan foreldre få pleiepenger i opptil 5 år.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS