Pressemelding

Påtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik og ordfører i Porsanger Aina Borch - 10.10.2017

Kavaleribataljon til Porsangmoen

Vi må ha en militær tilstedeværelse i fylket som styrker landmaktens troverdighet og terskel i nord, sier påtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik og ordfører i Porsanger Aina Borch.

Torsdag legger regjeringen fram stortingsproposisjonen om Landmakt, som legger føringer for framtidige investeringer i Hæren og Heimevernet frem mot 2035. 

Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune har i mange år vært samstemte om behovet for at Heimevernet skal styrkes og Hæren skal tilbake til Porsanger både med jegersoldater, mekaniserte styrker og tilpassede våpensystemer.

Nå forventer vi at kravet endelig får gjennomslag. Dette er en realistisk forventning med tanke på Landmaktutredningens konklusjon, der en kavaleribataljon med mekaniserte styrker og jegersoldater på Porsangmoen anbefales som grunnlag for fremtidig landmaktstruktur.

Dersom regjeringen velger å legge fram et forslag som ikke følger opp satsing på Porsangmoen, betyr det at Finnmark ikke får stående avdelinger øst for Kirkenes og fylket blir uten en landbasert terskel. Det vil være imot forsvarssjefens tidligere anbefaling og den faglige vurderinga av landmaktutredninga som regjeringen har bestilt fra forsvaret.
Økt satsing på militær tilstedeværelse er nødvendig for å vise vilje og gi tydelige politiske signaler om at nordområdene og Finnmark prioriteres, både nasjonalt og ovenfor NATO.

Derfor er det er helt avgjørende at Landmakten i Finnmark prioriteres, når det nå vedtas bindende investeringer for Hæren og Heimevernet for de kommende tiårene.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS