Pressemelding

Hugo Salamonsen & Tor Mikkola, Nordkapp Venstres interpellasjon - 10.10.2017

Havneforhold i Kamøyvær og forlis av 8 båter .

Interpellasjon til Kommunestyremøte 10.10.2017

Til Ordfører
I det siste tiden er det til sammen forlist 8 båter ved kommunal kai i Kamøyvær. I tillegg er det flere båter som har holdt på å forlise.
I utgangspunktet er det nok Nordkapp Regionen Havn som har ansvaret for bryggen som båtene har forlist ved, men da dette er et kommunalt foretak har vi som sitter i kommunestyret et overordnet ansvar.

Denne saken er alvorlig av flere grunner:
1. Mange båter forliser hvert år, Dette gir Nordkapp kommune et stort omdømmetap som fiskerikommune.

2. Forlis og fare for forlis handler om trygghet og sikkerhet hos personene som bruker anlegget. Det kan være fare for personskader og fare for liv, når båteiere prøver å berge båtene sine i dårlig vær.

3. Det finnes ingen alternativ liggeplass for fiskebåter i Kamøyvær. Det er lang ventetid for å få plass ved andre anlegg i fiskeværet.

4. Nordkapp kommune er avhengig av fiskeværene rundt i kommunen. Fiskeri er en av våre viktigste næringer. Å legge til rette for fiskeri er viktig hvis vi skal fortsette å ha status som fiskerikommune

Fremmedbåter og båteiere som ikke er kjent med området finner en god liggeplass for båtene sine inne ved fiskebruket i Kamøyfjorden. Området ser trygt ut og ved de fleste vindretninger vil det være en god havn og god fortøyningsplass ved denne bryggen.
Problemet er at hvis det er en del vind og vindretningen bare skifter retning litt. Vil denne gode, trygge havnen forandre seg til å være en felle der båteiere ikke har mulighet til å berge båtene sine.

Det er nå viktig å foreta seg noe for å hindre at det skal skje ytterligere flere forlis ved denne flytebryggen. Samtidig er det viktig at det ikke går utover Kamøyvær som fiskevær. Altså det må ikke bli færre liggeplasser i området, heller flere.

Fisker Kjell Vidar Forsberg bruker denne bryggen daglig. Han har i flere tilfeller prøvd å berge flere av båtene som har forlist, eller hjulpet båteiere som har hatt båter der som har holdt på å forlise. Dette skal han ha ros for.
Han har laget enkle tegninger og forslag på hvordan bryggen kan plasseres for at den skal ligge mer skjermet og for å romme flest mulig båter. Om dette blir løsningen må Nordkapp Havn avgjøre, i samarbeid med fiskere, og de som er kjent med området.

Spørsmål til Ordfører er:
Hva kan vi gjøre for å hindre at det skal skje flere forlis ved denne bryggen?
Kan vi forlange å få denne bryggen utbedret/flyttet slik at det ikke er fare for forlis, og for at den skal kunne utnyttes bedre?
Mener ordføreren at det er vår oppgave å legge til rette for at båtene i Kamøyvær har trygge og gode liggeplasser?

Nordkapp Venstres kommunestyregruppe
Tor Mikkola
Hugo Salamonsen
 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS