Pressemelding

Finnmark Idrettskrets - 14.06.2018

Fem idrettsanlegg under planlegging får støtte fra nyopprettet anleggsfond

Anleggsfondet ble etablert på tampen av fjoråret etter at SNN-fondet gikk inn med 1,1 millioner kroner. Midlene skal tildeles idrettslag som planlegger å bygge, eie og drifte egne idrettsanlegg, og som er i planleggingsfasen for å utvikle disse. Da søknadsfristen for årets utlysning gikk ut 15. april, var det kommet inn syv søknader. Nå har idrettskretsens anleggsutvalg innstilt, og idrettskretsens styre vedtatt, å tildele til sammen 515 000 kroner fordelt på fem ulike prosjekter. Hammerfest Arena har fått 110 000 kroner i støtte til konsulentbistand i forbindelse med planarbeidet for arenaen. Prosjektet er et samarbeid mellom HIF/STEIN, Hammerfest Klatreklubb, Indrefjord idrettslag og Kvalsund idrettslag. Arenaen skal romme fotballbane i full størrelse og et større klatreanlegg. Hesseng IL har fått 75 000 kroner til forprosjekt i forbindelse med ombygging av grusbane til kunstgressbane. Tana Motorklubb og Tana Hestesportsklubb samarbeider om utbygging av et ride- og motorsportsanlegg på Holmfjell. De har fått 110 000 kroner til å få fullført en privat reguleringsplan for området. Nerskogen IL planlegger å bygge en fotballbane med tilhørende garderobeanlegg og mottar 110 000 kroner til prosjekteringen av dette. Kautokeino IL ønsker å realisere en treningshall for fotball med servicebygg. De mottar 110 000 kroner til å leie inn konsulent som kan drive planarbeidene i prosjektet frem til byggestart.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS