Pressemelding

Fylkesmannen i Finnmark - 08.06.2018

Fagskolesamarbeid gir resultater

Fylkesmannen og fylkeskommunen underskrev samarbeidsavtale med mål om økt helsefaglig kompetanse i Finnmark. - Et viktig skoleslag for oss i Finnmark, sier opplæringssjef Margunn Blix.

Samarbeidsavtalen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen omhandler fagskoleutdanning i Finnmark, og målet er at kommuner og helseforetak får økt kompetanse innen helse og omsorg.  

Flere fagskolestudenter

Fylkesmannen og fylkeskommunen har samarbeidet gjennom flere år, og dette har resultert i en økning i antall fagskolestudenter fra 11 i 2010 til 87 i 2016. Det er en økning på 76 studenter på seks år.

Opplæringssjef Margunn Blix sier fagskoleutdanningen er et viktig skoleslag for finnmarkinger.

- Vi har mange innbyggere med fagutdanning og fagskolen er en god måte å øke spisskompetansen sin på. Vi har jobbet systematisk med både kvalitet og å øke antallet fagskolestudenter, og det er gøy å se at vi lykkes så godt, sier hun.

Fylkeslege Eivind Merok undertegnet avtalen på vegne av fylkesmannen.

- Kommunene har fått flere og mer spesialiserte oppgaver innen helse og omsorg, og det er viktig med økt kompetanse, sier fylkeslege Eivind Merok.

Samlinger i Finnmark

Samarbeidsavtalen innebærer en koordinering av satsninger og tiltaksmidler. Dette gjør utdanningstilbudet attraktivt både for kommuner og studenter. Tilbudet er nettbasert med samlinger i Finnmark.

- Det er viktig for oss at samlingene er lokalt. Dette gjør utdanningstilbudet mer relevant, og studentene knytter viktig kontakt, sier studieleder Kathrine Nielsen. Hun er fagansvarlig i Medlearn, tidligere NKI nettskole.

- Det at mange deltar fra samme arbeidsplass har stor betydning for den kompetanseheving som oppleves på arbeidsplasser, sier hun.

Unikt i Norge

Samarbeidet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunene, og fagskolene er unikt i Norge, ifølge Trine Bjerklund Hagen i Medlearn.

Dette har gitt så gode resultater at skolen nå jobber for at «Finnmarksmodellen» også skal tas i bruk ellers i landet.

Tilbudene som har samling i Finnmark er «Helse, aldring og aktiv omsorg» med samlinger i Vadsø og «Demensomsorg og alderspsykiatri» med samlinger i Hammerfest. Øvrige tilbud er rent nettbaserte. Søknadsfrist på studiene er til høsten.

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS