Pressemelding

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre - 05.01.2018

50 000 flere jobber på ett år

Arbeid gjør at vi kan ta vare på oss selv, skape oss et hjem og sikre barna våre muligheter i livet. Flere i arbeid betyr økte inntekter og lavere utgifter for fellesskapet, mindre forskjeller og et mer bærekraftig velferdssamfunn. For Høyre er dette en grunnleggende forståelse. Derfor er det gledelig å se at det i 2017 ble skapt nærmere 50 000 nye jobber og at jobbveksten er dobbelt så høy i privat sektor sammenlignet med offentlig sektor.

I valgkampen beskyldte Jonas Gahr Støre Høyre og Erna Solberg for å føre en politikk som ikke skapte flere jobber. Han lovet samtidig å skape 300 000 nye jobber i løpet av ti år gjennom blant annet å øke skattene og avgiftene med 15 milliarder kroner og reversere viktige tiltak for å modernisere offentlig sektor. Nå har vi fått fasiten: Ikke bare viser den at det er skapt 50 000 flere jobber det siste året, at ledigheten går ned og veksten går opp - den viser også at det er mulig å gjøre samtidig som folk får beholde mer av sine egne penger. Det er med andre ord ingen motsetning mellom jobb- og velferdsvekst og skatteletter, slik som Gahr Støre, Arbeiderpartiet og deres «tankesmie» Agenda, hevder. 

Politikk handler om å skape muligheter for alle. Og det skal vi som politikere og parti fortsette med. Gjennom å meisle ut gode og forutsigbare rammevilkår skal vi legge til rette for at det skapes flere lønnsomme jobber, en sunn økonomisk vekst og inntekter til en tryggere omsorg, mer kunnskap i skolen, livslang læring og til et forsvar som skal ruste opp, ikke ruste bort. De gode ideene i bygd og by skal møte mennesker og betingelser som får gründere og industri til å satse. Ikke et byråkrati og skattesystem som tar skaperlysten fra dem. 

Det borgerlige samarbeidet har vist at ingenting er umulig. Vi tror på Norge. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS