Pressemelding

Høyre - 06.10.2017

3 komitéledere fra Høyre

Høyre skal lede komiteene for finans, transport/kommunikasjon og familie/kultur

Det ble i dag klart at Høyre skal lede tre av de tolv stortingskomiteene de neste fire årene:

• Nikolai Astrup (39) fra Oslo skal lede finanskomiteen. Han ble innvalgt på Stortinget i 2009 og er nå også inne i sin andre periode som parlamentarisk nestleder. (bilde)

- Finanskomiteen har mange store oppgaver å ta fatt i fremover. Min viktigste oppgave blir å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, sier Nikolai Astrup.

• Tone Wilhelmsen Trøen (51) fra Akershus skal lede familie- og kulturkomiteen. Hun er inne i sin andre periode på Stortinget og satt i forrige periode i helse- og omsorgskomiteen. (bilde)

- Det er med stort pågangsmot jeg går inn som komitéleder for familie- og kulturfeltet. Kultur, idrett og frivillighet gir mening i mange folks liv og er noe vi alle lever for.  I tillegg til frivillighet er familien – i all sin mangfoldighet - det viktigste elementet i sivilsamfunnet vårt, og der vi finner de mest sårbare når noe svikter. Vår fremste oppgave som politikere er å gi gode rammer for familie- og kulturområdet, og jeg gleder meg til møter med ildsjeler, gode fagfolk og til mange fine kulturelle opplevelser, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

• Helge Orten (50) fra Møre og Romsdal skal lede transport- og kommunikasjonskomiteen. Han ble innvalgt i 2013 og satt i samme komité også forrige periode. (bilde)

- God infrastruktur er avgjørende for norsk konkurransekraft og en viktig forutsetning for å skape nye og flere lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer. Vi vedtok en ambisiøs Nasjonal Transportplan (NTP) før sommeren. Nå handler det om å fortsette det gode arbeidet med å bygge vei og bane raskere og mer effektivt, redusere forfallet og gjennomføre alle de gode prosjektene i NTP. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS