300 000 til Nordvågen fotballøkke
Nordkapp kommune får spillemidler til fotballøkka i Nordvågen. (Illustrasjonsfoto)

300 000 til Nordvågen fotballøkke

Spillemidler fordelt av politikere i Finnmark fylkeskommune.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.06.2019 01:24

Nordkapp kommune har fått 300 000 kroner i spillemidler, nærmiljøanlegg, til Nordvågen fotballøkke. 

Hovedutvalget for kultur, samferdsel og folkehelse, vedtok fredag årets fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Totalt ble 36 290 000 kroner fordelt til kommuner, lag og foreninger i Finnmark. 41 av 54 søknader ble innvilget med tilskudd.

Tildelinger ordinære anlegg i regionen: 
-Berlevåg basseng, Berlevåg kommune: Kr 6 000 000. 
-Kjøllefjord flerbrukshall, Lebesby kommune: Kr 134 000. 
-Polarhallen, Måsøy kommune: Kr 745 000. 
-Igeldas skianlegg- alpinanlegg, idrettslaget STIL i Porsanger: Kr 981 000. 
-Gairasmoen skyteanlegg i Porsangerskytebane 100m, Halkkavarre Skytterlag i Porsanger: Kr 296 000. 

Tildelinger nærmiljøanlegg i regionen:
-Vian lysløype – Skjånes, idrettslaget Daggy i Gamvik: Kr 154 000. 
-Rolvsøy aktivitetspark, Måsøy kommune: Kr 154 000. 
-Nordvågen fotballøkke, Nordkapp kommune: Kr 300 000. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS