Hva vil regjeringen gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i hele Nord-Norge?
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)

Hva vil regjeringen gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i hele Nord-Norge?

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie må svare på spørsmål om arbeidslivskriminalitet i Nord-Norge.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.06.2019 11:00

Hanne Dyveke Søttar, stortingsrepresentant for Nordland FrP, har stilt skriftlig spørsmål om A-krimsenter til arbeids- og sosialministeren. 

FrP-representanten vil vite hva regjeringen vil gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i hele Nord-Norge, og blir reiseavstander/større behov for blant annet overnatting tatt hensyn til når budsjett utarbeides?

--I Nord-Norge er det kun ett A-krimsenter, lokalisert til Bodø. Samtidig har Nord-Norge cirka 35 prosent av fastlandet i Norge og preges av lange avstander og spredt bosetting. Dette innebærer at dette ene A-krimsenteret ikke har nok kapasitet til å dekke Troms og Finnmark, har Hanne Dyveke Søttar skrevet i spørsmålet. 

Senest i mai i år hadde Nord-Norge-benken møte med flere næringsforeninger i Nord-Norge. Ett spørsmål som ofte dukker opp er kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS