Havnene må ha penger til utvikling
Ingalill Olsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti. 8Arkivfoto)

Havnene må ha penger til utvikling

Arbeiderpartiet er kritisk til deler av det regjeringen ønsker for havnene.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 03.06.2019 01:19

Ingalill Olsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, ønsker rom for økonomisk utvikling av havnene. 

--Havnene er viktige i vårt transportsystem, og vi vil at mer av godset som fraktes på lastebil skal fraktes til sjøs. Da må vi sikre at havnene har en god og trygg økonomi, sier Ingalill Olsen (Ap) i Stortingets transportkomite i en pressemelding. 

Hun mener regjeringens forslag til ny havne - og farvannslov går alt for langt når de åpner for utbytte. Hun frykter at havnene i fremtiden skal tømmes for verdier av sulteforede kommuner med dårlig økonomi.

--Arbeiderpartiet går inn for at kommunene skal kunne ta ut overskudd fra havnene de eier, men sier stopp til regjeringens liberalisering som kan utarte til et frislipp, sier Olsen. Hun mener konsekvensene av regjeringens politikk kan bli at havnene utarmes, noe som betyr dårligere vilkår for sjøtransporten.

Olsen mener havnene først må sikres å ha penger til drift og utvikling av virksomheten, og arealene før det er snakk om å ta eierutbytte. 

--Loven må sikre at det blir penger igjen i havnene, slår Olsen fast.

--Vi mener at havnepengene må beskyttes bedre enn regjeringen legger opp til. Regjeringen har fått kritikk fra mange hold, blant annet Riksrevisjonen for å gjøre en dårlig jobb med flytte godstransporten vekk fra vegen og over på sjøen. Den kritikken har de ikke lyttet til, sier Ingalill Olsen. Hun minner om at pengene til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø ble fjernet av regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett nå i mai.

--Derfor må det være en klar forutsetning at det bare kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom gjenværende egenkapital er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten. Dette fremmer vi som eget forslag når saken kommer opp til debatt i Stortinget i juni.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS